Kriminologi och poliskunskap
� Mötet mellan forskning och praktik
   
 
Författare:Lindström Peter , Sempert Ulf
Titel:Kriminologi och poliskunskap � Mötet mellan forskning och praktik
Utgivningsår:2018
Omfång:231 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144123653
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 322 SEK exkl. moms

 

Engagemang, samverkan och kunskap är grundläggande förutsättningar för ett framgångsrikt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Kunskap – framtagen genom forskning eller erfarenhetsbaserad – behöver återkommande uppdateras och förbättras. I denna antologi presenteras praktiknära forskning med direkt relevans för svenska förhållanden.

Boken Kriminologi och poliskunskap är resultatet av ett nära samarbete mellan Institutionen för kriminologi vid Malmö universitet, Polisen och andra brottsförebyggande aktörer – lokalt, regionalt och nationellt. Här förmedlas ny kunskap om kommunpolisverksamhet, trygghetsmätningar, problemorienterat polisarbete, upprepad utsatthet för brott, randomiserade kontrollerade experiment, mängdbrottsutredningar och psykiatrisk tvångsvård. I antologin tas också den återkommande frågan om kommunal eller statlig polis upp.

Boken ger ett brett perspektiv och fungerar som en viktig kunskaps- och inspirationskälla för blivande poliser, kriminologer och andra som i sina yrkesroller förväntas medverka till att brottsligheten minskar och tryggheten ökar.
 
  © 2017 Jure AB