Författningssamling i europarätt och statsrätt
   
 
Författare:Bernitz Hedvig , Andersson Helene , Paju Jaan , Sandström Lena , Åhman Karin
Titel:Författningssamling i europarätt och statsrätt
Utgivningsår:2018
Omfång:300 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139208969
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:EU-rätt , Offentlig rätt

Pris: 301 SEK exkl. moms

 

Denna författningssamling innehåller grundläggande Europeisk lagtext som används på kursen i Europarätt vid Juridiska Institutionen, Stockholms universitet, d.v.s. EU:s Unionsfördrag, Funktionsfördrag och Rättighetsstadga samt Europakonventionen.Författningssamlingen innehåller också de grundläggande statsrättsliga författningar som används i kursen i Statsrätt, d.v.s., våra fyra grundlagar, riksdagsordningen samt författningar som kompletterar eller ansluter till dessa författningar.

Samlingen är primärt avsedd för kurser i europarätt och statsrätt på universitetsnivå, särskilt med avseende på Europarätt och Statsrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet, men kan givetvis också utgöra ett hjälpmedel för yrkesverksamma jurister och andra som kommer i kontakt med europarättsliga och statsrättsliga frågor.
 
  © 2017 Jure AB