SOU 2018:69 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet
   
 
Titel:SOU 2018:69 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet
Utgivningsår:2018
Omfång:350 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138248553
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:69
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 277 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår bl.a att:

- en straffbestämmelse om barnäktenskap bör införas

- en särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv bör införas

- i skyddande syfte bör ett utreseförbud för barn som riskerar att föras utomlands för att ingå äktenskap eller könsstympas införas

- polismyndighetens och Åklagarmyndighetens arbetsmetoder m.m. kan i viss mån förbättras

- samverkan med andra myndigheter kan förbättras inom skolan, hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt utrikesförvaltningen
 
  © 2017 Jure AB