Kyrkoordning för svenska kyrkan 2018
� med kommentarer och angränsande lagstiftning
   
 
Författare:Edqvist Gunnar
Titel:Kyrkoordning för svenska kyrkan 2018 � med kommentarer och angränsande lagstiftning
Utgivningsår:2018
Omfång:1001 sid.
Förlag:Verbum
ISBN:9789152637265
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Offentlig rätt , Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 630 SEK exkl. moms

 

I boken Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2018 med kommentarer och angränsande lagstiftning finns kommenterar till varje enskild bestämmelse i kyrkoordningen i dess lydelse efter 2017 års kyrkomöte. Här redovisas bestämmelsernas närmare innebörd, förarbeten och praxis. Även de lagar kommenteras som tillkom när kyrka-statrelationerna ändrades år 2000 och som är av betydelse inte enbart för Svenska kyrkan utan även för andra trossamfund.

Boken är ett viktigt och angeläget arbetsredskap för kyrkoherdar, kanslichefer, kamrerer, ledamöter i kyrkoråd och församlingsråd och andra som behöver tolka och tillämpa kyrkoordningen i sitt arbete eller i sitt uppdrag som förtroendevalda.
 
  © 2017 Jure AB