Affärsjuridiska uppsatser 2018
   
 
Titel:Affärsjuridiska uppsatser 2018
Utgivningsår:2018
Omfång:356 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177370260
Typ av verk:Examensarbete
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Allmänna verk och samlingsverk , Skadeståndsrätt

Pris: 462 SEK exkl. moms

 

Advokatfirman Vinge premierar årligen goda examensarbeten vid de juridiska fakulteterna vid Uppsala, Lunds och Stockholms samt juridiska institutionen vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Vingestipendet 2018 har tilldelats:

- Försträckning eller gåva? En kritisk granskning av NJA 2014 s. 364 och dess tillämpning i underrätterna/Alexander Hardenberger

- Konsumtionsprincipens förhållande till anspråk i licenstagarens konkurs/Ellinor Mörner

- CSR- och hållbarhetsfrågor i aktiebolagsrättsliga sammanhang. En komparativ studie av verksamhetens syfte i svensk och engelsk bolagsrätt/Julia Ryman

- Lojalitetsreciprocitet – En fråga om lojalitetsplikt vid lojalitetsbrott/Bruno Velander
 
  © 2017 Jure AB