Entreprenadavtal mellan näringsidkare och konsument
   
 
Författare:Arvidsson Niklas , Samuelsson Per
Titel:Entreprenadavtal mellan näringsidkare och konsument
Utgivningsår:2018
Omfång:261 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139017974
Ämnesord:Fastighetsrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 725 SEK exkl. moms

 

Entreprenaduppdrag är ofta komplexa och genomförandet av ett projekt utvecklas inte sällan på ett sätt som avviker från vad parterna räknat med. Entreprenadavtal mellan näringsidkare och konsument regleras av konsumenttjänstlagen. Härutöver finns två standardavtal (ABS 18 och Hantverkarformuläret –17) som tagits fram av Konsumentverket i samverkan med olika branschorganisationer.

I Entreprenadavtal mellan näringsidkare och konsument behandlas konsumenttjänstlagen och de nämnda standardavtalen ingående. Detta sker från allmän förmögenhetsrättslig utgångspunkt och med beaktande av allmänna konsumentskyddsregler.

För att illustrera reglerna och de praktiska frågor de ger upphov till lämnas redogörelser för ett stort antal hovrättsfall.Boken är praktiskt inriktad och vänder sig till alla jurister som kommer i kontakt med entreprenadavtal mellan näringsidkare och konsument.
 
  © 2017 Jure AB