Trafikförfattningar 2018/19
   
 
Titel:Trafikförfattningar 2018/19
Utgivningsår:2018
Omfång:1079 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139021117
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 1399 SEK exkl. moms

 

Trafikförfattningar ges här ut i fyrtiosjätte utgåvan. I årets utgåva, 2018/19, har viktiga ändringar skett i bl.a. trafikförordningen, vägmärkesförordningen, terrängkörningsförordningen och i förordningen om kör- och vilotider, samt färdskrivare m.m.Den senaste utkomna författningen som tagits med i boken är SFS 2018:818 som är en ändring i lagen om trängselskatt. Författningsändringar som kommit ut efter utgivningen av TRAFIKFÖRFATTNINGAR 2017/18, markeras med kantstreck och författningsnummer samt datum för ikraftträdande. I anslutning till varje författning lämnas även i förekommande fall uppgifter om ikraftträdande- eller övergångsbestämmelser.

INNEHÅLL:

- Vägtrafikdefinitioner, Trafikbrottslag, Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott, Alkoholutandningsprov, Radar- och laservarnare
- Trafikförordning, Vägtransportledare, Nämnder för vissa trafikfrågor, Överlastavgift, RSFS, TSFS, VVFS, Vägmärkesförordning
- Parkering, Flyttning av fordon
- Terrängkörning, Militärtrafikförordning, Vägtrafikförordning för kommunala organisationen för räddningstjänst
- Körkort, TSFS, VVFS, Norsk och åländsk övningskörning i Sverige
- Fordon lag och förordning, Avgasrening, Drivmedel, TSFS, VVFS m.m.
- Vägtrafikregister, Finsk terrängskoter i Sverige, Bilskrotning m.m.
- Yrkestrafiklagstiftning, Kör- och vilotider, EU-förordningar, Internationell trafik, Transport av farligt gods, Kollektivtrafik m.m.
- Ordningsbot, Provavgifter
- Trafikskadelag, Försäkringar
- Fordonsskatt, Trängselskatt, Skatt på energi (utdrag), Vägavgifter tunga fordon
 
  © 2017 Jure AB