Socialförsäkringsrätt
� vid funktionsnedsättning
   
 
Författare:Arvidsson Elisabeth
Titel:Socialförsäkringsrätt � vid funktionsnedsättning
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:194 sid.
Förlag:Gleerups
ISBN:9789140696083
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 304 SEK exkl. moms

 

En viktig del av vårt välfärdssystem är möjlighet till ekonomisk trygghet samt stöd och hjälp vid sjukdom, skador och funktionsnedsättning. Socialförsäkringen, som regleras i socialförsäkringsbalken, omfattar en mängd olika bidrag och förmåner till stöd och hjälp i livets olika skeden. Syftet med denna bok är att belysa reglerna för dessa förmåner och bidrag. Boken inleds med en historik kring socialförsäkringen. Därefter behandlas villkoren för att omfattas av socialförsäkringen samt regler för länder inom och utom EU och EES.

Författaren behandlar också rätten till ekonomisk ersättning, rehabilitering och sjukersättning/aktivitetsersättning samt arbetsskadeförsäkring och livränta vid sjukdom och skada. Dessutom redogörs för möjlighet till handikappersättning, assistansersättning, bilstöd samt vårdbidrag för den som har funktionsnedsättning eller sjukdom. Avslutningsvis behandlas regler kring handläggning av socialförsäkringsärenden.

Sedan förra upplagan har nya författningar införts gällande bland annat borttagande av den bortre gränsen för sjukpenning. Detta, och andra viktiga författningsändringar, redovisas i denna upplaga, liksom nya rättsfall som påverkar bedömningen av assistansersättning, sjukfallens utveckling med mera. Boken vänder sig främst till högskole- och universitetsstudenter inom socionom-, handikapp- och rehabiliteringsprogram, vårdvetenskapliga program samt fristående kurser inom dessa områden. Den är även relevant för yrkesverksamma inom välfärdssektorn samt övriga med intresse för dessa rättigheter.
 
  © 2017 Jure AB