Uppsatser om försäkringsrättsliga regler och principer
   
 
Författare:Andersson Håkan , Bengtsson Bertil , Holm Anders , Larsson Klevhill Malou , Lindell-Frantz Eva , Nydrén Birger , Radetzki Marcus , van der Sluijs Jessika , Ullman Harald
Titel:Uppsatser om försäkringsrättsliga regler och principer
Utgivningsår:2018
Omfång:304 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172237551
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Försäkringsrätt , Skadeståndsrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 490 SEK exkl. moms

 

Denna antologi är ett uttryck för författarnas ambitioner att tillgodose en del av behovet av forskning inom försäkrings- och skadeståndsrätt och att fortsätta det arbete med denna inriktning som inleddes år 2009 med publiceringen av antologin Uppsatser om försäkringsavtalslagen.

Uppsatserna är författade av Håkan Andersson, professor i civilrätt, juridiska fakulteten vid Uppsala universitet, Bertil Bengtsson, f.d. justitieråd, professor i rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, Anders Holm, jur. dr och universitetslektor, affärsjuridiska programmet vid Linköpings universitet, Malou Larsson Klevhill, jur dr, docent, ämnesråd vid finansdepartementets finansmarknadsavdelning, Eva Lindell- Frantz, jur. dr och universitetslektor, juridiska fakulteten vid Lunds universitet, Malou Larsson Klevhill, docent och ämnesråd vid finansdepartementets finansmarknadsavdelning, Birger Nydrén, f.d. chefsjurist i Zürich Plc, senior counsel vid Grönbergs advokatbyrå, Marcus Radetzki, professor i civilrätt, Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet, Jessika van der Sluijs, professor i civilrätt, Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet och Harald Ullman, adj. professor i försäkringsrätt, affärsjuridiska programmet vid Linköpings universitet.

Innehåll:

- Diskrimineringsrättslig prövning av försäkringsvillkor – särskilt om försäkringsteknisk hantering av funktionsnedsättning
Håkan Andersson

- Försäkringsrätten och allmänna kontraktsrättsliga principer – en översikt
Bertil Bengtsson

- Skadestånd vid försäkringsavtal
Bertil Bengtsson

- Skadebegränsning och räddningsplikt – särskilt om kraven på ersättningsborgenären
Anders Holm

- Några anteckningar om konsumentskydd – fokus försäkring
Malou Larsson Klevhill

- Lojalitetspliktens betydelse vid skadereglering
Eva Lindell-Frantz

- Anspråkslös skadeanmälan?
Birger Nydrén

- Vad krävs för att försäkringsersättning ska förfalla till betalning?
Marcus Radetzki

- Den försäkringsrättsliga intresseprincipen
Jessika van der Sluijs

- Regress vid företagsförsäkring
Harald Ullman
 
  © 2017 Jure AB