Lagen om ekonomiska föreningar
� en kommentar
   
 
Författare:Mallmén Anders , Andersson Sten , Thorstorp Bo
Titel:Lagen om ekonomiska föreningar � en kommentar
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:718 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139021018
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 1652 SEK exkl. moms

 

Boken utgör den femte upplagan av en lagkommentar, vars första upplaga kom ut år 1987. Den har nu uppdaterats med hänsyn till att det sedan den 1 juli 2018 gäller en ny lag om ekonomiska föreningar. Den nya lagen bygger i väsentliga avseenden på den tidigare lagen men innefattar också de mycket betydelsefulla ändringar i lagregleringen som skedde år 2016, bl.a. avseende föreningsstämma, investerande medlemmar och kapitalskydd. Den nya lagen har en helt ny disposition som ansluter närmare till aktiebolagslagen. Bland de sakliga nyheterna i den nya lagen kan nämnas:

· Ändringar i lagens krav på vad en förenings stadgar ska innehålla.
· Ändringar i lagens bestämmelser om förutsättningarna för och förfarandet vid likvidation.
· Införandet av ett nytt avvecklingsförfarande, s.k. förenklad avveckling.
· Förtydligade regler om olika slag av insatser.

I den nya upplagan kommenteras den nya lagen, paragraf för paragraf. Liksom tidigare innehåller boken också en samling formulär som visar hur olika slag av föreningsrättsliga dokument kan utformas.
 
  © 2017 Jure AB