Barnets egendom
   
 
Författare:von Scheele Eva
Titel:Barnets egendom
Utgivningsår:2018
Omfång:154 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139116424
Ämnesord:Familjerätt

Pris: 377 SEK exkl. moms

 

Syftet med denna bok är att på ett lättillgängligt och tydligt sätt visa vad som gäller vid förvaltningen av barns tillgångar. I många handläggningssituationer uppstår ofta frågan om hur barns tillgångar ska förvaltas på bästa sätt. Barnen kan ha fått egendom genom gåvor eller arv, liksom utbetalningar från försäkringsbolag och skadestånd. Vad får man göra med barnets egendom och vem bestämmer?

Eftersom riksdagen 2018 beslutat att FN:s konvention om barns rättigheter ska bli svensk lag (1 januari 2020) finns i boken också ett särskilt avsnitt om barnkonventionen, den historiska bakgrunden och dess syfte.Denna bok ska ge vägledning för att förstå hur gällande lagstiftning fungerar och hur man med den som grund ser till barnets bästa också med iakttagande av FN:s konvention om barns rättigheter.
 
  © 2017 Jure AB