ADR-S 2019 Transport av farligt gods på väg och i terräng 2019, inklusive ändringar och tillägg (NY UTGÅVA)
   
 
Titel:ADR-S 2019 Transport av farligt gods på väg och i terräng 2019, inklusive ändringar och tillägg (NY UTGÅVA)
Anmärkning:Beräknas utkomma december 2018. Utgavs tidigare av Räddningsverket. Revideras vartannat år.
Utgivningsår:2018
Förlag:Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
ISBN:9789173838719
Typ av verk:Författningssamling
Serie:MSBFS
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Offentlig rätt

Preliminärt pris: 999 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB