Immaterialrättens struktur
   
 
Författare:Wessman Richard , Kraus Jakob , Lukins Ilze
Titel:Immaterialrättens struktur
Utgivningsår:2018
Omfång:132 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139207153
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 228 SEK exkl. moms

 

Detta är en lärobok i immaterialrätt för såväl studenter som praktiker verksamma inom området.

Boken skiljer sig från traditionella läroböcker i immaterialrätt genom att den är indelad i fyra block som behandlar följande centrala frågeställningar:
(i) ensamrättens struktur,
(ii) registreringssystemens betydelse,
(iii) avtal rörande immaterialrätt och
(iv) begränsningar av ensamrätten.

Denna struktur fokuserar inte bara på immaterialrättens fyra delområden, upphovsrätt, patenträtt, varumärkesrätt och mönsterrätt, utan även på rättsområdets syften och ändamål. Målet är att göra det lättare för läsaren att förankra immaterialrätten i en samhällskontext, eftersom den är ett högaktuellt rättsområde i det moderna informationssamhället. Allt fler betydande immaterialrättsliga transaktioner, exempelvis licensavtal, förvärv av bolag med omfattande IP-portföljer samt intrångsärenden, ställer krav på kunskap kring immaterialrättens grundläggande funktioner och syften. I ljuset av detta blir registreringssystemen för de immateriella rättigheterna av allt större vikt.

I boken hänvisas kontinuerligt till rättspraxis i syfte att belysa och illustrera frågeställningar och gränsdragningar med tydliga exempel.
 
  © 2017 Jure AB