Efterarv (NY TITEL)
   
 
Författare:Eriksson Anders
Titel:Efterarv (NY TITEL)
Anmärkning:Beräknas utkomma i december 2018.
Utgivningsår:2018
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139020226
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning
Ämnesord:Familjerätt

Preliminärt pris: 518 SEK exkl. moms

 

I boken beskrivs och förklaras "efterarv", vilket är en av arvsrättens mest komplicerade frågor. Exempel på frågor som behandlas är fördelning av kvarlåtenskap vid efterlevande makes död, efterlevande make gifter om sig och efterlevande make ger förskott på arv till efterarvinge. Boken vänder sig främst till personer som arbetar med arvs- och testamentsrättsliga frågor på t.ex. domstolar, advokatbyråer, banker, försäkringsbolag, socialkontor, bouppteckningsbyråer och liknande. Den bör också kunna användas för utbildning för sådana arbetsuppgifter eller inom det allmänna utbildningsväsendet vid utbildning i kvalificerad arvsrätt.
 
  © 2017 Jure AB