Venture capital-investeringar
� En praktisk vägledning
   
 
Författare: Bergman Kim , Moreira Mikael
Titel:Venture capital-investeringar � En praktisk vägledning
Utgivningsår:2019
Omfång:253 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139020981
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Krediträtt

SLUT på förlag

 

Venture capital-investeringar – En praktisk vägledning är en handbok som riktar sig såväl till advokater och bolagsjurister som till entreprenörer och investerare som vill få en större förståelse för investeringsprocessen inom venture capital ur ett legalt och kommersiellt perspektiv.

Boken ger dels en överblick över venture capital-branschen och dess aktörer, dels en mer ingående redogörelse för processen för privata tillväxtbolags kapitalanskaffning. Beskrivningen av processen kompletteras med avtalsanalys, konkreta exempel, samt vägledning kring rådande marknadspraxis inom venture capital-investeringar i Sverige. Förhållandet mellan entreprenören och investeraren är utgångspunkten genom samtliga kapitel för att återspegla dess centrala roll i investeringsprocessen och framgent under bolagets kommande resa.

Boken innehåller även bilagda exempeldokument som kan användas i samband med att ett tillväxtbolag ska anskaffa kapital från en venture capital-investerare.
 
  © 2017 Jure AB