Arv & skifte
   
 
Författare:Werlauff Erik
Titel:Arv & skifte
Upplaga:9 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:465 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757438222
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Familjerätt , Utländsk rätt

Pris: 1323 SEK exkl. moms

 

ARV & SKIFTE, 9. udgave, giver ligesom de foregående udgaver et helhedsbillede af spørgsmål om arv, skifte, boafgift og eventuel boskat, dvs. de centrale spørgsmål om,

- Hvem der arver, og hvor meget (arveloven)
Hvordan skiftet finder sted, så man får sin arv (skifteloven)
- Hvad det koster i boafgift (boafgiftsloven)
- Hvilken boskat nogle boer skal betale (dødsboskatteloven)

Ligesom i tidligere udgaver er bogen opdelt i en mere teoretisk del, hvor regelsættene behandles, og i en praktisk del, der behandler en lang række spørgsmål om boets behandling.

Skiftereformen 2011, som stiller en række nye krav til bobestyrerne, og som i en vis udstrækning muliggør anvendelsen af bobestyrere, der ikke er autoriserede, er indarbejdet i fremstillingen, der ligesom i tidligere udgaver rummer en righoldighed af praksis fra skifteretterne og øvrige domstole.

Indhold:

- Forkortelser
- Ford til 9. udgave - 2017

- I. Arv, skifte, afgift og skat
- A. Arven: Hvem arver, og hvor meget?
- B. Skiftet: Hvordan får man sin arv?
- C. Afgifterne: Hvad koster det i afgift at skifte og at arve?
- D. Skatterne: Hvilken skat betaler afdøde, boet og arvingerne?

- II. Dødsboets praktiske behandling
- A. Boets påbegyndelse
- B. De forskellige persongrupper og bobehandlingen
- C. Aktiver og passiver
- D. Boopgørelsen

- III. Tjeklister til boets behandling

- IV. Tjekliste til udarbejdelse af boopgørelse

- Bilag
- Litteratur (bøger)
- Domme
- Stikord
 
  © 2017 Jure AB