Arverett
   
 
Författare:Lødrup Peter , Asland John
Titel:Arverett
Upplaga:7 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:441 sid.
Förlag:Gyldendal
ISBN:9788205507180
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Familjerätt , Utländsk rätt

Pris: 931 SEK exkl. moms

 

Siden sjette utgave av denne boken kom, har Arvelovutvalget avgitt NOU 2014: 1 med forslag til ny arvelov. Utvalgets forslag er fortløpende behandlet i boken der de tematisk hører hjemme.

I de fem årene som er gått siden forrige utgave har det kommet en del endringer i lovgivningen som nødvendiggjør en ny utgave av boken. Arveavgiften er opphevet, statens arverett er erstattet av en ordning hvor «herreløs arv» skal komme frivillig virksomhet til gode, vi har fått en ny lov om forsvunne personer, vergemålsloven har trådt i kraft og arveloven har fått nye regler om fraværende arvinger.

Syvende utgave av Arverett er oppdatert med ny rettspraksis og ny litteratur. Boken har fyldig litteraturliste og både lov-, doms- og stikkordregister.
 
  © 2017 Jure AB