VD-boken
� handbok för styrelse och VD
   
 
Författare:Gustafsson David
Titel:VD-boken � handbok för styrelse och VD
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:261 sid.
Förlag:Björn Lundén Information
ISBN:9789176951347
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi

Pris: 496 SEK exkl. moms

 

VD-BOKEN syftar till att på olika sätt underlätta för VD i det mångskiftande arbete rollen kräver och vänder sig i första hand till VD i mindre och medelstora företag.

VD företräder sitt företag externt mot kunder, leverantörer, myndigheter och det omgivande samhället. Internt samarbetar VD med ägarna, styrelsen – som gett uppdraget – ledningsgruppen, anställda och fackliga representanter.

Rollen som VD ställer krav på att skapa och behålla goda relationer och väl fungerande kommunikation med alla dessa externa och interna parter. Det sätt på vilket VD leder och utvecklar sitt företag är ofta avgörande för företagets resultat på lång och kort sikt.

Ur innehållet:

- VD-avtalet
- VD:s ansvar
- Ägarstyrning
- VD:s samverkan med styrelsen
- Affärs­utveckling
- Investeringsbeslut
- Ledningsgrupp
- Löne- och utvecklingssamtal
- VD-föredragning
- Kompetensutveckling
- Hållbar utveckling
- Rekrytering
- Motiverade medarbetare
- Personal­problem
- Risk-, kris- och konflikthantering
- Förhandlingsteknik
- Mallar för VD-instruktion och ekonomisk rapportering
 
  © 2017 Jure AB