Kommunala aktiebolag (NY UPPLAGA)
� en handbok
   
 
Författare:Kastberg Patrik
Titel:Kommunala aktiebolag (NY UPPLAGA) � en handbok
Anmärkning:Beräknas utkomma i januari 2019.
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:300 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172237544
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Offentlig rätt

Preliminärt pris: 420 SEK exkl. moms

 

Kommunala aktiebolag utgör en mycket stor del av den offentliga sektorn. I Sverige finns det finns idag cirka 1 800 kommunala aktiebolag med sammanlagt 77 000 anställda och en årlig nettoomsättning på 242 miljarder kronor.

Trots att de kommunala aktiebolagen utgör en viktig del både för det offentliga och näringslivet i stort är det regelverk som reglerar dessa bolag endast mycket sparsamt behandlat i såväl tidigare litteratur som i rättspraxis.

De praktiska svårigheterna förstärks i det att kommunala bolag kan sägas verka i gränslandet mellan den offentliga och den privata världen och därför tvingas navigera mellan de krav som ställs upp i kommunallagen och de krav som ställs upp i aktiebolagslagen. Mot denna bakgrund är det därför extra välkommet att det genom denna bok nu tas ett steg mot att försöka bena ut och redogöra för komplexiteten i detta område. Boken behandlar en rad olika rättsområden med bäring på de kommunala bolagen såsom t.ex. aktiebolagslagen, kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen, det konkurrens- och statsstödsrättsliga regelverket, lag om offentlig upphandling och transparenslagen.

Patrik Kastberg jobbar som biträdande chefsjurist på Region Skåne och skriver även juridiska analyser för JP Infonet. Han ger regelmässigt råd till såväl ägare som styrelser och verkställande direktörer i kommunala aktiebolag och håller löpande föreläsningar inom för boken relevanta rättsområden. Patrik Kastberg är bl.a. medlem i Sveriges Kommunaljuridiska Förening och har även gett ut boken Kommunallagen – en kommentar.
 
  © 2017 Jure AB