SOU 2018:86 Verkställbarhet av beslut om lov
   
 
Titel:SOU 2018:86 Verkställbarhet av beslut om lov
Utgivningsår:2018
Omfång:246 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138248829
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Översiktsplaneutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:86
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 277 SEK exkl. moms

 

Utredningen bedömer att det är av stor vikt för effektiviteten i byggprocessen att byggherren har möjlighet att påbörja byggnadsarbeten omedelbart efter att byggnadsnämnden har gett lov och startbesked. Samtidigt skulle en sådan reform enligt utredningen inte påverka risken för skador på natur- och kulturvärden mer än marginellt. Förslaget innebär att den nuvarande tidsfristen om fyra veckor slopas.
 
  © 2017 Jure AB