Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Volym 2
� Allmän avtalsrätt & kontraktsrätt
   
 
Författare:Munukka Jori , Sandstedt Johan
Titel:Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Volym 2 � Allmän avtalsrätt & kontraktsrätt
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:436 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139209041
Typ av verk:Rättsfallssamling
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 329 SEK exkl. moms

 

Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt innehåller en sammanställning av centrala rättsfall på förmögenhetsrättens område. Boken är primärt framtagen för kurser i förmögenhetsrätt på universitets- och högskolenivå, men kan med fördel användas av andra som är i behov av en rättsfallssamling på förmögenhetsrättens område.

Rättsfallen i volym 1 är indelade i ämnesområdena skadeståndsrätt, skuldebrevsrätt, sakrätt och allmän förmögenhetsrätt. Under allmän förmögenhetsrätt har placerats rättsfall som rör allmänna förmögenhetsrättsliga frågeställningar, exempelvis möjligheten att rikta krav mot annan än motparten i en kontraktskedja, eller som annars saknar naturlig hemort, t.ex. obehörig vinst.Rättsfallen i volym 2 är indelade i ämnesområdena allmänavtalsrätt och kontraktsrätt. Ämnet kontraktsrätt omfattar olika avtalstyper, såsom köp av lös egendom, entreprenadavtal,försäkringsavtal och immateriella tjänster.

Strukturen i boken följer det aktuella upplägget på kursen Civilrätt A vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.
 
  © 2017 Jure AB