Försäkringsrätt
� Några huvudlinjer
   
 
Författare:Bengtsson Bertil
Titel:Försäkringsrätt � Några huvudlinjer
Upplaga:10 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:110 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139208921
Ämnesord:Försäkringsrätt

Pris: 214 SEK exkl. moms

 

Denna bok ger en kortfattad orientering om försäkringsrätten. Försäkringsrätt är främst avsedd som lärobok för blivande jurister och ekonomer, men kan också ge andra intresserade en inblick i ämnet.Den tionde upplagan har uppdaterats med hänsyn till ny lagstiftning, ny rättspraxis och ny litteratur på området.
 
  © 2017 Jure AB