Barnets bästa (NY UPPLAGA)
� Om barns rättsliga ställning i familj och samhälle
   
 
Författare:Singer Anna
Titel:Barnets bästa (NY UPPLAGA) � Om barns rättsliga ställning i familj och samhälle
Anmärkning:Beräknas utkomma i januari 2019.
Upplaga:7 uppl.
Utgivningsår:2019
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139115465
Ämnesord:Familjerätt , Offentlig rätt

Preliminärt pris: 602 SEK exkl. moms

 

Barnets bästa – tillgodoseendet av barnets behov och intressen – ska vara ledstjärnan vid alla beslut och åtgärder som rör barn. Detta har slagits fast både i FN:s konvention om barnets rättigheter och i många olika svenska lagar. Men vad innebär egentligen barnets bästa som rättslig målsättning och hur ser vi på barn i rättsliga sammanhang?Boken redogör för hur principen om barnets bästa kommit till uttryck i föräldrabalkens regler om vårdnad, boende och umgänge, hur tvister mellan föräldrarna i dessa frågor skall avgöras och hur socialnämndens ansvar för att barn och unga får växa upp under goda och trygga förhållanden utformats. Vidare behandlas regleringen rörande fastställande av föräldraskap och assisterad befruktning och hur barnets intressen ska tillgodoses i dessa sammanhang.
 
  © 2017 Jure AB