Studier i bolags- och krediträtt
� skrifter i urval 1944-1989
   
 
Författare:Rodhe Knut
Titel:Studier i bolags- och krediträtt � skrifter i urval 1944-1989
Utgivningsår:1989
Omfång:500 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9119070411
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Associationsrätt och värdepappersrätt , Krediträtt

SLUT på förlag

 

Denna bok innehåller centrala artiklar avseende t.ex. aktieägartillskott, värdepappersrätt och VPC samt vederlagsfri pantsättning för tredje mans gäld. Den innehåller också analyser av grundläggande rättstillämpningsproblem.
 
  © 2017 Jure AB