Vad händer vid konkurs?
� En praktisk genomgång av konkursärendets olika skeden
   
 
Författare:Benndorf Fredrik , Morgell Nils-Bertil , Ödén Hans
Titel:Vad händer vid konkurs? � En praktisk genomgång av konkursärendets olika skeden
Utgivningsår:2019
Omfång:184 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139020967
Ämnesord:Insolvensrätt

Pris: 529 SEK exkl. moms

 

Denna bok är ingen traditionell lagkommentar, utan innehåller en praktisk redogörelse för hur en konkurs inleds, handläggs och avslutas. Här beskrivs vem som kan ansöka om konkurs och vad sökanden ska ange i sin ansökan. Vidare beskrivs bl.a. vilka tillgångar som ingår i konkursen och hur ”försvunna” tillgångar kan återvinnas till konkursboet. Särskilda kapitel ägnas åt borgenärens och gäldenärens möjligheter att påverka konkursens handläggning.

Boken riktar sig i första hand till jurister, ekonomer och andra som arbetar med konkurser i egenskap av företrädare för eller rådgivare till borgenärer. Den kan även användas som kurslitteratur på universitet och högskolor
 
  © 2017 Jure AB