Lagen om företagshemligheter
   
 
Författare:Fahlbeck Reinhold
Titel:Lagen om företagshemligheter
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:853 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139021445
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 1441 SEK exkl. moms

 

Lagen om skydd för företagshemligheter är i stor utsträckning ett nytt verk jämfört med tredje upplagan som utkom 2013. Lagen 1990 om skydd för företagshemligheter (FHL) har omarbetats och blivit lagen 2018 om företagshemligheter (LFH). Ett nytt kollektivavtal om konkurrensklausuler har ingåtts 2015. Allt detta har föranlett betydande nyskrivningar och utökningar. Lagen 2018 om företagshemligheter innebär nämligen något av en revolution jämfört med lagen 1990. Det är en revolution som försiggått i det tysta, närmast obemärkt. Begreppet ”tillägnande” står för en stor del av revolutionen. Det förhållandet att vite och andra säkerhetsåtgärder kan beslutas redan när ett angrepp på företagshemlighet är ”nära förestående” och att detta kan ske även om angreppet skett i god tro, utan uppsåt eller oaktsamhet, medför också en betydande förändring. Åtskilligt annat har därutöver också förändrats sedan förra upplagan.

Verket innehåller både en lagkommentar och en rättsöversikt över ämnet. Texten i denna upplaga är, liksom sina föregångare, utformad så att varje kapitel och paragrafkommentar ska kunna läsas för sig.
 
  © 2017 Jure AB