Handbok för ekonomiska föreningar
   
 
Författare:Andersson Magnus , Karlsson Yngve
Titel:Handbok för ekonomiska föreningar
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:306 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139116677
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 448 SEK exkl. moms

 

Vill du veta vad som gäller angående ekonomiska föreningar?I handboken förklaras bestämmelserna i lagen om ekonomiska föreningar ur ett praktiskt perspektiv. Den omfattar bestämmelser som gäller från och med 1 januari 2019.

Handboken har en detaljerad innehållsförteckning och är lättillgänglig. Den ger bland annat svar på frågor som:
- Vad är en ekonomisk förening?Hur bildas en ekonomisk förening?
- Vad ska och kan stadgarna innehålla?Vilka rättigheter och skyldigheter har medlemmarna?
- Vad händer på en föreningsstämma?
- Vilket ansvar har styrelsen?
- Vilka regler gäller för föreningens kapital?Vad gäller beträffande revision?
- Hur upplöser man en ekonomisk förening?

Boken innehåller även praktiska mallar för vanligt förekommande dokument som exempelvis stadgar, protokoll och förlagsandelsbevis. Som bilaga finns lagen om ekonomiska föreningar i sin helhet.Handbok för ekonomiska föreningar riktar sig främst till personer som deltar i eller arbetar med ekonomiska föreningar, dvs. föreningarnas styrelse, ledning, revisorer och konsulter m.fl. men är också användbar i utbildningar gällande ekonomiska föreningar.
 
  © 2017 Jure AB