Fåmansföretag & Skatteplanering
   
 
Författare:Andersson Lennart , Molin Anna , Sandström Kjell , Svensson Ulf Bokelund
Titel:Fåmansföretag & Skatteplanering
Utgivningsår:2019
Omfång:487 sid.
Förlag:Björn Lundén Information
ISBN:9789176951323
Ämnesord:Skatterätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 496 SEK exkl. moms

 

FÅMANSFÖRETAG & SKATTEPLANERING förklarar hur skattereglerna för fåmansägda aktiebolag fungerar, med fokus på utdelnings- och kapitalvinstreglerna (3:12-reglerna). Fokus läggs även på vilka möjligheter du som ägare till ett fåmansföretag har att minimera skatten genom sund skatteplanering.

FÅMANSFÖRETAG & SKATTEPLANERING behandlar skattereglerna för fåmansföretag och ägare till fåmansägda aktiebolag – bland annat utdelning och kapitalvinst, transaktioner med bolaget, omstruktureringar, inlåning och aktieägartillskott, förbjudna lån och uthyrning.

En stor del av boken tar upp vilka möjligheter till seriös skatteplanering som fåmansföretag och fåmansdelägare har, t ex för att minimera tjänstebeskattning av kapitalvinster.

En utförlig deklarationshandledning för blanketterna K10, K12 och K13 ingår.

Ur innehållet:

Vad är skatteplanering?
Planering av inkomstnivån – marginalskatt, grundavdrag, sjukpenninggrundande och pensionsgrundande inkomst
Utdelningsberäkning steg för steg
Löneunderlagsreglerna
Kvalificerade aktier
Sparat utdelningsutrymme
Kapitalvinstberäkningen steg för steg
Aktieägartillskott och inlåning
Skatteplanering för fåmansföretagare
Interna aktieöverlåtelser
Karensbolag (5/25-bolag)
Holdingbolag
Koncernbidrag
Underskottshantering
Transaktioner med bolaget
Skalbolag
Pensionsavsättningar
Utomståenderegeln
Uthyrning till bolaget
Ackumulerad inkomst
100 basbeloppsregeln
Låneförbudet
Omstruktureringar – andelsbyten, inlösen, fissioner, fusioner, underprisöverlåtelser
 
  © 2017 Jure AB