Bolagsledningens ansvar vid kapitalbrist och insolvens
   
 
Författare:Karlsson-Tuula Marie
Titel:Bolagsledningens ansvar vid kapitalbrist och insolvens
Utgivningsår:2019
Omfång:76 sid.
Förlag:Handelshögskolan vid Karlstads universitet
ISBN:9789170639982
Serie:Skrifter utgivna av Akademien för insolvens- och fastighetsrätt nr. 2
Ämnesord:Insolvensrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 280 SEK exkl. moms

 

Akademien för insolvensrätt på Handelshögskolan vid Karlstad universitet samlar kompetens från juridik, ekonomi och andra ämnen för att utveckla och stärka forskning utbildning och samverkan kring ämnet insolvensrätt med ett brett anslag. Akademien för insolvensrätt har bildats för att öka fokus på insolvensrätt och förbättra förutsättningarna för tvärvetenskap mellan rättsvetenskap och företagsekonomi och andra ämnen. Akademien har inrättat en skriftserie som utkommer med två böcker om året med olika teman. Skriftseriens första bok hade temat Överskuldsättning för företag och privatpersoner.

Detta är den andra boken i skriftserien, Boken behandlar borgenärsskyddsreglerna i såväl 25 kap. ABL som det skatterättsliga ställföreträdar-ansvaret i 59 kap. Skatteförfarandelagen. Utgångspunkten är att reglerna ska behandla borgenärerna lika. Personligt betalningsansvar kan utkrävas av bolagsledningen av såväl borgenärerna som Skatteverket. I boken beskrivs gällande rätt och den kritik som de både regelverken har blivit föremål för. Boken avslutas med en de lege ferenda-diskussion med förslag till regeländringar.
 
  © 2017 Jure AB