Skatteplanering i enskild firma
� samt pensions- och sjukpenninggrundande inkomst
   
 
Författare:Lundén Björn
Titel:Skatteplanering i enskild firma � samt pensions- och sjukpenninggrundande inkomst
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:143 sid.
Förlag:Björn Lundén Information
ISBN:9789176951460
Ämnesord:Skatterätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

SLUT på förlag

 

SKATTEPLANERING I ENSKILD FIRMA innehåller massor av tips när det gäller den fördelaktiga företagsform som enskild firma är. Goda råd när det gäller att få så låg skatt som möjligt inom lagens råmärken, men också råd angående maximering av pension och sjukpenning. Inkomstuppdelning i familjen ger fördelar och likaså att fundera över om räntefördelning och expansionsfond verkligen är lönsamt för just dig.

Att bedriva aktiv näringsverksamhet i stället för passiv ger många fördelar och därför beskrivs utförligt hur du ska bära dig åt för att betraktas som aktiv.

Skatt och egenavgifter för enskilda näringsidkare är låga, och de blir ännu lägre om du följer författarens råd.

Ur innehållet:
Vad är skatteplanering?
Marginalskatteplanering
Skjuta skatten framåt
Omvandla förvärvsinkomster till kapitalinkomster
Skattefria eller lågbeskattade förmåner
Aktiv och passiv näringsverksamhet
Räntefördelning
Pensionssparande
Periodiseringsfond
Expansionsfond
Ackumulerad inkomst
Inkomstuppdelning inom familjen
 
  © 2017 Jure AB