BRÅ Rapport 2019:1 Nationella trygghetsundersökningen 2018
� Om utsatthet, otrygghet och förtroende
   
 
Titel:BRÅ Rapport 2019:1 Nationella trygghetsundersökningen 2018 � Om utsatthet, otrygghet och förtroende
Utgivningsår:2019
Omfång:237 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789188599063
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2019:1
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 334 SEK exkl. moms

 

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. Underlaget utgörs av cirka 74 000 personer som genom post och webbenkäter svarat på frågor om utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.
 
  © 2017 Jure AB