Kapitalmarkedsloven
� med kommentarer
   
 
Författare:Moalem Dan , Moalem David , Schaumburg-Müller Peer
Titel:Kapitalmarkedsloven � med kommentarer
Utgivningsår:2018
Omfång:973 sid.
Förlag:Gjellerup
ISBN:9788713050628
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Utländsk rätt

Pris: 2416 SEK exkl. moms

 

Lov om kapitalmarkeder indeholder overordnet den samlede danske regulering, der gælder for udstedelse og handel med finansielle instrumenter på markedspladser. De væsentligste områder, der reguleres, er reglerne om betingelse for optagelse til handel på en markedsplads af et finansielt instrument, f.eks. reglerne om prospektkrav, om udstederes og storaktionærers oplysnings- og flagningspligter samt om overtagelsestilbud.

Desuden indeholder loven regler om organisation og virksomhedsudøvelse, som gælder for de af markedets virksomheder, der ikke er undergivet anden finansiel lovgivning, f.eks. markedspladserne, værdipapircentraler m.fl.

Loven trådte i kraft den 3. januar 2018 og afløste værdipapirhandelsloven.

Kommentaren er bygget op som en traditionel lovkommentar og følger i sin opbygning kapitalmarkedsloven bestemmelse for bestemmelse.

Da loven er ny, er der brug for et praktisk værktøj, som advokater, revisorer, virksomhedsjurister, finansielle rådgivere og andre, der beskæftiger sig med loven enten i det daglige eller lejlighedsvis, kan benytte til at få præcis og brugbar viden uden at skulle kaste sig ud i nærmere studier. Det behov opfylder denne bog.
 
  © 2017 Jure AB