Avtalstolkning
� Tolkning av avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
   
 
Författare:Lehrberg Bert
Titel:Avtalstolkning � Tolkning av avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
Upplaga:8 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:355 sid.
Förlag:Iusté
ISBN:9789198214673
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 364 SEK exkl. moms

 

Detta är en kombinerad handbok och lärobok om avtalstolkning.

I stort sett saknas lagregler i ämnet. I boken systematiseras de regler och principer som används i domstolarna på ett pedagogiskt och klargörande sätt. Syftet är att underlätta såväl inlärningen som den praktiska användningen. Särskild vikt läggs vid de ändamål som motiverar och styr rättstillämpningen på området.

Tolkning av avtal särhålls klart från utfyllning, som behandlas i ett särskilt kapitel. Den partsorienterade tolkningen, där endera partens avsikt eller intryck blir avgörande, hålls likaså klart isär från den uttrycksorienterade tolkningen, som fokuserar på parternas förklaringar, till exempel en kontraktstext. De olika perspektiv och kontextelement som beaktas vid tolkningen genomgås systematiskt.

Framställningen av regler och principer illustreras med ett omfattande rättsfallsmaterial. Denna nya åttonde upplaga är utvidgad och upptar bland annat ett flertal nya viktiga rättsfall.
 
  © 2017 Jure AB