Regler i en ny reklamvärld
   
 
Författare:Goodarzi Shideh , Olsson Sven , Otterstedt Olivia , Rönne Marcus , Rönnerbäck Jakob , Sunding Joakim
Titel:Regler i en ny reklamvärld
Anmärkning:Nominerad till årets marknadsföringsbok 2019!
Utgivningsår:2019
Omfång:210 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172237506
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 280 SEK exkl. moms

 

Marknadsrätten är ett område i förändring – globaliseringen, EU-samarbetet och inte minst internets framväxt påverkar allt mer. Lagar och marknadsetiska regler kring reklam är ett allt viktigare rättsområde som är under ständig utveckling. Ett exempel är hur reklambudskap får se ut på sociala medier. I boken analyserar författarna skilda aspekter, som den grundläggande yttrandefriheten i förhållande till reklambudskap, reklamidentifiering och den anknytande frågan om medverkansansvar samt miljöpåståenden och diskriminerande reklam.

Boken är ett samarbete mellan Institutet för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt och Reklamombudsmannen för att belysa och analysera rättsutvecklingen genom lagstiftning, praxis och beslut. Bokens skilda kapitel är bearbetade examensarbeten författade av tidigare studenter vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Inledningen är skriven av Gunilla Welander som är jurist på Reklamombudsmannen.

Boken vänder sig i första hand till verksamma jurister inom det marknadsrättsliga området men även till personer verksamma inom reklam- och mediebranschen.

Sven Olsson; Marknadsföring och yttrandefrihet i sociala medier
Olivia Otterstedt; Native Advertising ­– kameleonten i det nya reklamlandskapet
Shideh Goodarzi; Reklamidentifiering i sociala medier
Joakim Sunding; Medverkansansvar för reklamidentifiering
Jakob Rönnerbäck; Miljöpåståenden i marknadsföring
Marcus Rönne; Könsdiskriminerande reklam
 
  © 2017 Jure AB