SOU 2002:21 Att äga sin lägenhet
   
 
Titel:SOU 2002:21 Att äga sin lägenhet
Anmärkning:Se även Ds 2003:19 och prop. 2002/03:116.
Utgivningsår:2002
Omfång:343 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138216337
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2000 års ägarlägenhetsutredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:21
Ämnesord:Fastighetsrätt , Hyra och annan nyttjanderätt

Pris: 230 SEK exkl. moms

 

2000 års ägarlägenhetsutredning presenterar ett förslag till en svensk modell för ägarlägenheter. Jämfört med tidigare förslag till ägarlägenheter innehåller utredningens förslag några viktiga nyheter: Ägarlägenheter ska kunna bildas endast i samband med nyproduktion, lägenheterna ska utgöra en sammanhållen enhet med minst tre lägenheter och en ägarlägenhetsförening (dvs. samfällighetsförening) ska alltid finnas.

Reglerna för hur man ska bilda ägarlägenheter bygger i stort på ett förslag om tredimensionell fastighetsindelning som nu bereds i Regeringskansliet.
 
  © 2017 Jure AB