Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2018-19 Nr 2
   
 
Titel:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2018-19 Nr 2
Anmärkning:För mer information om prenumerationen se JT-prenumeration eller JT-prenumeration+Inb årsvolym
Utgivningsår:2018
Omfång:235 sid.
Förlag:Jure
ISBN:JT181902
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet nr. 2018/19:2
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Förmögenhetsrätt , Processrätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Innehåll:

Artikel
- Öka förtroendet för domstolarna genom processuell rättvisa
Marie B. Hagsgård

- Några problematiserande aspekter på hemliga tvångsmedel
Sigurd Heuman, Christofer Gatenheim

- Budgivning vid bostadsköp
Magnus Melin

- Befogad kritik av det nya våldtäktsbrottet?
Suzanne Wennberg

- Hopklumpade anspråk i entreprenadtvister – Om processföringsupplägget ”global claim”
Peter Westberg

Expertgranskad artikel
- Expertkunskap i rättegång – En rättssociologisk studie
Eva Friis, Karsten Åström

- Förskottshyra och deposition – Om skälighet och giltighet av vanligt förekommande villkor
Elisabeth Ahlinder

Rättsfall
- Försträckning, gåva eller betalning – bevisbörda och beviskrav i fordringstvister
Örjan Teleman

- Är HD ute på hal is? Cross-checking, samtycke och social adekvans
Jack Ågren

Skiljedomsrätt
- Kan en skiljenämnds behörighet grundas på att svaranden aldrig hört av sig under förfarandet?
Lars Heuman

Recension
- Adam Croon, Jura Novit Curia – En rättsgenetisk undersökning av den juridiska metodlärans utveckling under 1800-talet, Institutet för Rättshistorisk Forskning, Stockholm 2018
Filippo Valguarnera

- Lars Eric Gustafsson, Hans Renman, Ackord, Norstedts Juridik 2018, 192 s.
Göran Millqvist

- Lars Heuman, Civilprocessuella uppsatser, Jure, Stockholm 2017, 808 s.
Lotta Maunsbach

- Antonia Krzymowska, Mäklarrättsliga principer vid företagsförmedling (ak. avh.), Stockholm: Jure Förlag, 2018, 436 s.
Svante O. Johansson

- Maria Vea Lund, Passivitet (ak.avh.), Cappelen Damm Akademisk forlag 2017, 742 s.
Lars Gorton

Debatt
- Folkmordet 1915 – Rättsliga konsekvenser för Turkiet?
Kinotha Asmar
 
  © 2017 Jure AB