Inkomstskattelagen
� En kommentar, del I och II
   
 
Författare:Andersson Mari , Dahlberg Mattias , Saldén Enérus Anita , Tivéus Ulf
Titel:Inkomstskattelagen � En kommentar, del I och II
Anmärkning:Två volymer. Utkommer en gång per år. Stående order på ny upplaga. Om stående order EJ önskas, vänligen meddela Jure på beställningen, eller ring tel 08-6620080.
Upplaga:19 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:2024 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139021636
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 2175 SEK exkl. moms

 

Detta är en heltäckande kommentar som redogör för inkomstskattelagen utförligt, paragraf för paragraf. Förarbeten och rättsfall redovisas under särskilda rubriker, liksom hänvisningar till annan litteratur. Kommentaren är både analyserande och inriktad på att ge svar på de frågor som möter skattejuristen i det dagliga arbetet.

I denna nittonde upplaga ingår och kommenteras alla ändringar i inkomstskattelagen som beslutats av riksdagen under 2018.

Bland nyheterna kan nämnas följande:
- Nya skatteregler för företagssektorn
- Ändrade cfc-regler
- Ändrade inkomstskatteregler vid omreglering av spelmarknaden
- Sänkt skatt för personer över 65 år
- Höjda skiktgränser
- Utökat jobbskatteavdrag
- Nya avgörande m.m.
 
  © 2017 Jure AB