Övningar i skatterätt
� Exempel och lösningar
   
 
Författare:Hiort af Ornäs Lena , Kristoffersson Eleonor
Titel:Övningar i skatterätt � Exempel och lösningar
Upplaga:26 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:277 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177370451
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 350 SEK exkl. moms

 

Övningar i skatterätt innehåller ett hundratal blandade övningar och ger en inblick i hur det svenska skattesystemet tillämpas i praktiken. Övningarna är utförligt kommenterade. Ett fåtal övningar lämnas dock utan lösningsförslag i syfte att utgöra underlag för seminarie- eller gruppövningsuppgifter. Tyngdpunkten ligger på inkomstskatt, men även mervärdesskatt och sociala avgifter behandlas.

Den tjugosjätte upplagan behandlar skattereglerna som de tillämpas vid 2020 års beslut om slutlig skatt.

Övningar i skatterätt är ett uppskattat och effektivt läromedel vid kurser i finansrätt och beskattningsrätt. Boken kan med fördel även användas av alla som önskar bilda sig en uppfattning eller uppdatera sina kunskaper om hur hela eller delar av skattesystemet tillämpas i praktiken. Detta gör att boken är lämplig som kurslitteratur men också för självstudier.
 
  © 2017 Jure AB