Dansk Forsikringsret
   
 
Författare:Jønsson Henning , Kjærgaard Lisbeth
Titel:Dansk Forsikringsret
Upplaga:10 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:1184 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757439489
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Kommentar
Ämnesord:Försäkringsrätt

Pris: 2682 SEK exkl. moms

 

Selv om der ikke er sket de store ændringer i den snart 90 år gamle forsikringsaftalelov i de 7 år, der er gået siden udgivelse af 9. udgaven, er der alligevel afsagt mange rets- og ankenævnsafgørelser i perioden, og efter sigende er forsikringsaftaleloven en af de 20 love, der foretages flest søgninger i.

Der er blandt andet afsagt mange domme og ankenævnsafgørelser vedrørende de nye regler om forældelse i forældelsesloven og forsikringsaftaleloven, der trådte i kraft i 2008 (kap. 24). Det samme gør sig gældende med hensyn til ændringerne i arvelovens og forsikringsaftalelovens regler om begunstigelse (kap. 36). Endelig er der afsagt mange ankenævnsafgørelser om erstatningsopgørelse efter de nye regler i ejerskifteforsikringen, der trådte i kraft 1.maj. 2012 (kap 30). Nævnes skal også det såkaldte forsikringsdistributørdirektiv, der er inkorporeret dansk ret ved lov nr. 41 af 22. januar 2018 med ikrafttræden 1. oktober 2018 (kap. 6).

Bogen er ajourført til årsskiftet 2018-2019.


Indholdsoversigt

Forord

Kapitel 1. Ide, teknik og organisation

Kapitel 2. Forsikringslovgivningen

Kapitel 3. International privatret

Kapitel 4. Forsikringsaftalen

Kapitel 5. Forsikringsvilkårene

Kapitel 6. Salgskanaler og rådgivningsansvar

Kapitel 7. Risikooplysninger

Kapitel 8. Forsikringstiden

Kapitel 9. Præmien

Kapitel 10. Forsikringsbegivenheden, dens årsager og følger

Kapitel 11. Fremkaldelse af forsikringsbegivenheden

Kapitel 12. Fareforøgelse

Kapitel 13. Sikkerhedsforholdsregler

Kapitel 14. Redningsforanstaltninger

Kapitel 15. Anmeldelse af forsikringsbegivenheden

Kapitel 16. Forsikringsbare interesser

Kapitel 17. Skadesopgørelse

Kapitel 18. Erstatning in natura

Kapitel 19. Erstatning for totalskade

Kapitel 20. Erstatning for partiel skade

Kapitel 21. Erstatning for indbogenstande

Kapitel 22. Erstatning for fast ejendom

Kapitel 23. Erstatning for tilvirkede varer

Kapitel 24. Erstatningskravet

Kapitel 25. Underforsikring og overforsikring

Kapitel 26. Dobbeltforsikring

Kapitel 27. Forsikring af tredjemands interesse

Kapitel 28. Forsikring og erstatning

Kapitel 29. Ejendomsforsikring

Kapitel 30. Ejerskifteforsikring

Kapitel 31. Indboforsikring

Kapitel 32. Privatansvarsforsikring

Kapitel 33. Motorkøretøjsforsikring

Kapitel 34. Retshjælpsforsikring

Kapitel 35. Erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kapitel 36. Livs- og pensionsforsikring

Kapitel 37. Ulykkesforsikring

Forkortelser

Domsregister

Stikordsregister
 
  © 2017 Jure AB