Lagrådsremiss En effektivare flytträtt av försäkringssparande
   
 
Titel:Lagrådsremiss En effektivare flytträtt av försäkringssparande
Utgivningsår:2019
Omfång:93 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:LAGRÅDS040419
Typ av verk:Statlig utredning
Ämnesord:Försäkringsrätt

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

I lagrådsremissen föreslås lagändringar som syftar till att effektivisera möjligheterna att återköpa och överföra (flytta) livförsäkringar.

I syfte att effektivisera den lagstadgade flytträtten föreslås tydligare
regler i försäkringsrörelselagen om vilka kostnader försäkringsföretag ska få beakta när de fastställer avgifter vid återköp och flytt. Det förtydligas att avgiften får avse försäkringsföretagets direkta kostnader för den administrativa hanteringen av återköp eller flyttar, beräknade för försäkringar av samma slag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.
 
  © 2017 Jure AB