Det allmännas ansvar enligt skadeståndslagen
   
 
Författare:Bengtsson Bertil
Titel:Det allmännas ansvar enligt skadeståndslagen
Anmärkning:
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:1996
Omfång:142 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139000141
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 139
Ämnesord:Skadeståndsrätt

SLUT på förlag

 

I denna bok behandlas, i ljuset av rättspraxis, statens och kommunernas skadeståndsansvar vid myndighetsutövning. Boken kompletterar delvis författarens tidigare arbeten Skadestånd vid myndighetsutövning I och II.
 
  © 2017 Jure AB