Barn som tvingas välja bort en förälder
� Föräldraalienation i Sverige: fakta, rättsregler, erfarenheter
   
 
Författare:Lytzy Anna , Bergenstein Christina
Titel:Barn som tvingas välja bort en förälder � Föräldraalienation i Sverige: fakta, rättsregler, erfarenheter
Utgivningsår:2019
Omfång:430 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139021131
Ämnesord:Familjerätt

Pris: 693 SEK exkl. moms

 

Föräldraalienation innebär att ett barn blir påverkat av sin ena förälder till att ta avstånd från eller välja bort den andra, som det har en nära relation till och utan att det föreligger någon saklig grund för ett sådant avståndstagande. Den internationella expertisen är enig om att föräldraalienation är en sorts psykisk barnmisshandel och att barn som utsätts löper avsevärda risker på både kort och lång sikt.

"Barn som tvingas välja bort en förälder. Föräldraalienation i Sverige: fakta, rättsregler, erfarenheter" vänder sig till såväl professionella som stöter på föräldraalienation i sina yrkesutövningar inom till exempel socialtjänst, rättsväsende och barnpsykiatri, som till drabbade familjer och andra som är i behov av kunskap om fenomenet. Kunskap och redskap för att hjälpa barn och familjer som är indragna i föräldraalienation finns: både i form av forskning, klinisk erfarenhet och etablerade identifikationskriterier och behandlingsmetoder.

Boken består av fyra delar:
· En faktadel utifrån den i dag relativt omfattande internationella kunskap som finns om föräldraalienation.
· En genomgång av de rättsregler som är tillämpliga i Sverige.
· Intervjuer med svenska forskare och professionella från olika yrkesarenor, med erfarenhet av föräldraalienation.
· Fallbeskrivningar från Sverige i form av intervjuer med utmanövrerade föräldrar.
 
  © 2017 Jure AB