Den svenska marknadsföringslagstiftningen
   
 
Författare:Svensson Carl Anders
Titel:Den svenska marknadsföringslagstiftningen
Upplaga:18 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:260 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144128597
Ämnesord:Marknadsrätt , Marknadsföring

Pris: 389 SEK exkl. moms

 

Svensk marknadsföringslagstiftning bildar ett rikt förgrenat 
nät av regler som syftar till en effektiv och tillbörlig konkurrens mellan företag samt ett rimligt skydd för konsumenterna.

I denna artonde upplaga av Den svenska marknadsförings­lagstiftningen behandlas marknadsföringslagen och dess prak­tiska tillämpning, inom såväl traditionella medier som på internet och i sociala medier. Den EU-harmoniserade marknadsföringslagen tillhör de centrala delarna av det hithörande rättssystemet, tillsammans med konkurrenslagen och produktsäkerhetslagen. Även den köprättsliga lagstiftningen, spellagen, lagen om namn och bild i reklam samt reglerna angående mutbrott behandlas utförligt. Vidare beskrivs grundligt näringslivets egenåtgärder i form av etiska normer för marknadsföring genom Reklamombudsmannen.

Därutöver framställs domstolsorganisationen med Patent- och marknadsdomstolen (inom Stockholms tingsrätt), vars beslut kan överklagas till Patent- och marknads­överdomstolen (inom Svea hovrätt).
 
  © 2017 Jure AB