BRÅ Rapport 2019:7 Kränkande fotografering
� En uppföljning av lagens tillämpning
   
 
Titel:BRÅ Rapport 2019:7 Kränkande fotografering � En uppföljning av lagens tillämpning
Utgivningsår:2019
Omfång:108 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789188599148
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2019:7
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 194 SEK exkl. moms

 

Vilka gärningar anmäls som kränkande fotografering? Hur utreds de? Varför läggs många förundersökningar ner? Hur tillämpas lagen i domstol? Täcker lagen de avsedda klandervärda gärningarna?

Den 1 juli 2013 infördes ett nytt brott i brottsbalken: kränkande fotografering. Den nya lagen kriminaliserar olovlig smygfotografering på platser där man förväntar sig vara i ett fredat utrymme (till exempel toaletter eller omklädningsrum).

Brottsförebyggande rådet (Brå) har på uppdrag av regeringen undersökt hur lagen fungerar i praktiken. Studien bygger på ärenden (anmälningar, förundersökningar och domar) som hanterats under 2016, liksom på intervjuer och kriminalstatistik.

Rapporten visar att de flesta anmälningarna gäller bilder med naket innehåll och att brotten främst riktar sig mot flickor och kvinnor. En annan viktig slutsats är att vissa typer av gärningar är svåra att komma åt med hjälp av lagen på grund av dess utformning, praxis och begränsningar kopplade till IT-forensiska undersökningar.
 
  © 2017 Jure AB