Allmän avtalsrätt
   
 
Författare:Ramberg Jan , Ramberg Christina
Titel:Allmän avtalsrätt
Upplaga:11 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:333 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139208990
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 582 SEK exkl. moms

 

Denna bok behandlar bl.a. avtalsrättens huvudteorier, avtals ingående och ogiltighet, fastställande av avtals innehåll, betydelsen av ändrade förhållanden och konsekvenser av avtalsbrott.

Nytt i denna upplaga är bl.a. vigilansprincipen, framtids- och anhörigfullmakt, telefonförsäljning samt avtal i strid mot mänskliga rättigheter. Avsnitten om rättskällor, oskälighet på grund av ändrade förhållanden och personrätt har ändrats ganska mycket. Utvecklingen av svensk avtalsrätt sker numera till största delen genom prejudikat från HD och EU-domstolen vilket visar sig på många ställen i nya upplagan.
 
  © 2017 Jure AB