Polislagen
� En kommentar
   
 
Författare:Berggren Nils-Olof , Munck Johan
Titel:Polislagen � En kommentar
Upplaga:13 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:253 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139116813
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 601 SEK exkl. moms

 

Polislagen. En kommentar utkommer nu i sin trettonde upplaga. I boken beskrivs bland annat polisens uppgifter när det gäller brottsförebyggande arbete, övervakning och brottsutredning, skyldigheten att lämna allmänheten hjälp samt polisens befogenheter att använda våld, att omhänderta personer och att utföra kroppsvisitationer. Bestämmelserna i lagen har kommenterats ingående med målsättningen att kommentarerna ska underlätta den praktiska tillämpningen.

I den nya upplagan beskrivs och kommenteras de författningsändringar, främst i polislagen, som har föranletts av den nya polisorganisationen som infördes den 1 januari 2015. Även de författningsändringar som tillkommit därefter tas upp. Kommentaren tar upp ny rättspraxis, bland annat rättsfall och JO-uttalanden, och ny litteratur inom rättsområdet och behandlar också lagstiftning som ligger nära polislagen, till exempel lagstiftningen om omhändertagande av berusade personer. Denna upplaga har försetts med fler rubriker för att öka läsvänligheten. Kommentaren avser rättsläget den 1 april 2019.
 
  © 2017 Jure AB