Ds 2019:10 Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar
   
 
Titel:Ds 2019:10 Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar
Utgivningsår:2019
Omfång:49 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138249413
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2019:10
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

Fotografering under rättegångar har varit förbjudet sedan rättegångsbalken infördes på 1940-talet. Om någon bryter mot fotograferingsförbudet finns det däremot inte något förbud mot att sprida bilden, trots att fotograferingen var otillåten och bilden alltså tillkommit genom brott.

I promemorian behandlas frågan om hur spridning av bilder från rättegångar kan förhindras. Det föreslås att spridning av sådana bilder kriminaliseras.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.
 
  © 2017 Jure AB