SOU 2019:32 Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord
   
 
Titel:SOU 2019:32 Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord
Utgivningsår:2019
Omfång:304 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138249444
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om skydd för barn som bevittnar våld eller andra handlingar och ansvar för uppmaning att begå självmord
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:32
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 284 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att det införs en ny straffbestämmelse om barnfridsbrott i fjärde kapitlet brottsbalken. Den nya bestämmelsen innebär ett särskilt straffansvar för den som begår en brottslig gärning mot en närstående person och gärningen bevittnas av ett barn, om gärningen är ägnad att skada tryggheten eller tilliten hos barnet i förhållande till någon av dessa personer.

Utredningen föreslår också att det införs en ny straffbestämmelse om uppmaning till självmord i fjärde kapitlet brottsbalken. Den nya bestämmelsen innebär ett särskilt straffansvar för den som hetsar, uppmanar eller på annat sätt utövar psykisk påverkan mot någon att begå självmord, och det till följd av särskilda omständigheter har funnits en inte obetydlig risk för att agerandet skulle leda till sådan handling.

För utredningens övriga förslag hänvisas till betänkandet i sin helhet.
 
  © 2017 Jure AB