BRÅ Rapport 2019:8 Grov kvinnofrids­kränkning
� Brottets hantering och utveckling i rättskedjan 1998–2017
   
 
Titel:BRÅ Rapport 2019:8 Grov kvinnofrids­kränkning � Brottets hantering och utveckling i rättskedjan 1998–2017
Utgivningsår:2019
Omfång:176 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789188599155
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2019:8
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 258 SEK exkl. moms

 

Brott i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som orsakar stort lidande hos dem som drabbas. Grov kvinnofridskränkning infördes 1998 för att stärka det straffrättsliga skyddet för kvinnor som utsätts för upprepade övergrepp av en nuvarande eller tidigare partner.

Under de första åren efter brottets tillkomst ökade antalet anmälda brott, antalet personuppklarade brott och antalet lagföringar rörande grov kvinnofridskränkning.

De senaste tio åren har utvecklingen vänt och samtliga led i rättskedjan präglas av en minskning. Brå har haft i uppdrag av regeringen att studera utvecklingen för grov kvinnofridskränkning och analysera orsakerna till minskningen av anmälda, personuppklarade och lagförda brott. Resultaten visar att det är flera, samverkande faktorer rörande tillämpningen inom rättsväsendet som ligger bakom minskningen och att det har skett en överflyttning till andra brott, framför allt misshandel.

Rapporten vänder sig främst till beslutsfattare, rättsväsendets olika myndigheter men även andra med intresse för utvecklingen av grov kvinnofridskränkning.
 
  © 2017 Jure AB