SOU 2019:38 Stora brottmål
� nya processrättsliga verktyg
   
 
Titel:SOU 2019:38 Stora brottmål � nya processrättsliga verktyg
Utgivningsår:2019
Omfång:502 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138249543
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om processrätt och stora brottmål
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2019:38
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt

Pris: 710 SEK exkl. moms

 

Slutbetänkande av Utredningen om processrätt och stora brottmål.

Uppdraget har bestått av tre delar. Den första delen redovisades genom delbetänkandet Straffprocessens ramar och domstolens beslutsunderlag i brottmål – en bättre hantering av stora brottmål (SOU 2017:7). Den andra delen av uppdraget redovisades genom delbetänkandet Tidiga förhör – nya bevisregler i brottmål (SOU 2017:98).

Den tredje delen av uppdraget, som redovisas i och med detta slutbetänkande, har varit att lämna konkreta förslag på hur handläggningen av stora brottmål med omfattande bevisning kan effektiviseras och moderniseras med bevarade krav på rättssäkerhet.

Uppdraget har varit att analysera vilka straffprocessuella regler som behövs för att ramarna för straffprocessen ska kunna bestämmas på ett tydligare sätt under förundersökningen och förberedelsen av brottmålet än som är möjligt med dagens reglering.

I uppdraget har det vidare ingått att utreda behovet och lämpligheten av utökade skriftliga inslag i domstolens prövning av brottmål. Det har ingått i uppdraget att lämna de fullständiga förslag till författningsändringar och andra förändringar som bedöms nödvändiga.
 
  © 2017 Jure AB